Γενικά νέα

Αυτή τη περίοδο, κάθε Τρίτη, παρακολουθώ το σεμινάριο του φωτογραφικού τομέα του Π.Ο.Φ.Π.Α.
Τμήμα Τρίτης

Leave a Reply