Μετέωρα | Meteora

Meteora 9

Νέα σελίδα με φωτογραφίες από την επίσκεψή μου στα Μετέωρα. Η διεύθυνση είναι http://www.jackobo.name/?page_id=455

New page with photos from my visit to Meteora. The address is http://www.jackobo.name/?page_id=455

Meteora 69
Meteora 68
Great Meteoro
Meteora 5
Meteora 31
Meteora 9

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.