Βόλτα στο Κέντρο

Athens Run 2011 Athletes I
Φωτογραφίες από μία μικρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.

Photos taken during a short walk in the centre of Athens

Minolta Dynax 4,
Auto Revuenon 50mm f1.8 m42 mount,
Agfa APX 400
Developed in Rodinal 1:100 semi-stand for 1 hour

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.