Καταρράκτες και Γεφύρι | Waterfalls and BridgeWaterfalls and Bridge, originally uploaded by Jackobo.

Οι καταρράκτες και το παλιό πέτρινο γεφύρι στην Παλαιοκαριά Τρικάλων.

Τhe Waterfalls and the Old Stone Bridge of Palaiokarya in Trikala, Greece.

Leave a Reply