Κοπέλα με Φωτογραφική | Girl with Camera

Η Βασιλεία με μία από τις Minolta μου. Φαίνεται ότι δεν ξέρει να κρατάει φωτογραφική μηχανή

Basel with one of my Minoltas. You can tell she doesn’t know how to hold an SLR.

Girl with Camera

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.