Τέσσερις Άδειες Καρέκλες | Four Empty Chairs

Στις παλιές εκβολές του Άραχθου, κοντά στην Άρτα.
Ο τίτλος βασίστηκε στο διήγημα του Γιάννη Σκαρίμπα «Τρεις Άδειες Καρέκλες»

|

Taken at the area of the old delta of Arachthos, near Arta, Greece.
The title is based upon a story by Giannis Skaribas

Old hut with four empty chairs to the front

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.