Αυγή στο Πλοίο | Dawn on the Ferry

Η πρώτη μέρα των διακοπών χαράζει

The first day of vacations dawning

Dawn on the Ferry

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.