Πανόραμα Βιότοπου Κόπραινας | Kopraina Panorama

360º panorama

Η Κόπραινα είναι μέρος την Συμαντικής Περιοχής για τα Πουλιά του Αμβρακικού. http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=81

Kopraina is part of the Amvrakikos Important Bird Area http://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=81&loc=en

Kopraina Panorama

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.